Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Γενικά στοιχεία - Γνωριμία με τον τρόπο έρευνας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ :

• να καλλιεργήσουν συνεργατικές δεξιότητες και να αναπτύξουν πνεύμα συλλογικής δημιουργίας με την ανταλλαγή και σύνθεση διαφορετικών εκτιμήσεων, απόψεων και ερμηνευτικών αντιλήψεων.
• να ενεργοποίηθεί η κριτική ικανότητα και η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο καθημερινό «γίγνεσθαι».
• να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
• Να συνδέσουν την διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος με την καθημερινή πραγματικότητα.
• να συνειδητοποιήσουν πώς η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών κατά την μαθησιακή διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε γόνιμη ανανέωση του τρόπου προσέγγισης της μάθησης
• να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους παλαιότερων γενιών, οι οποίοι αποτελούν αστείρευτη πηγή εμπειρίας και γνώσης
• να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου μας


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π.)
Η επιλογή του θέματος έγινε με κριτήριο την ωφελιμότητα που θα προκύψει από τη συνθετική εμπειρία και γνώση που θα αποκομίσουν οι μαθητές/τριες, προσεγγίζοντας και μελετώντας την τοπική κοινωνία διαχρονικά. Επιπρόσθετος στόχος είναι και η γνωριμία των παιδιών με την παράδοση του τόπου τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνάντηση της νέας με την παλαιότερη γενιά και η μεταφορά εμπειριών και γνώσεων από την δεύτερη θα καταστεί ιδιαίτερα χρήσιμη, περισσότερο στην σημερινή εποχή που το χάσμα των γενεών και η κρίση αξιών απότελούν σημαντικά προβλήματα.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Λογοτεχνία, Ιστορία, , Νεοελληνική Γλώσσα, Μουσική….

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η εκπόνηση του σχεδίου εργασίας στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει μια διαθεματική δραστηριότητα, την οποία επεξεργάζεται, και στο τέλος όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα του σχεδίου εργασίας. Τα μέλη των ομάδων πραγματοποιούν μικρά διαλείμματα ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, γεγονός που επιτρέπει την ανατροφοδότηση και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό από τον εκπαιδευτικό.
• Εργασία σε ομάδες, στην ολομέλεια και εξατομικευμένη εργασία για τον κάθε μαθητή.
• Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
• Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού.
• Βιβλιογραφική έρευνα
• Ρεπορτάζ στην τοπική κοινωνία
• Συζήτηση και ανάλυση των συγκεντρωθέντων πληροφοριών στη τάξη με την καθοδήγηση του επιβλέποντος καθηγητή
• Διεξαγωγή δημοσκοπήσεων σχετικων με τα υπο-θέματα
• Δραματοποίηση, δημιουργία βίντεο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου